DET FAGLIGE UDVALG

Foreningens bestyrelse kan nedsætte udvalg til konkrete opgaver.

I øjeblikket har vi nedsat et fagligt udvalg, der består af flg. medlemmer:

  • Lene Møller Christiansen, Iris Blomster, Fredericia
  • Trine Norby, Årstidens Blomster, Helsinge
  • Sanne Sløk, Blomster By Sløk, Odense
  • Thomas Walgaard, Blomster By Walgaard, Rungsted
  • Betina Fravsbøl, Handelsfagskolen i Skåde
  • Vivian Ullitz, Blomsterskolen Vilvorde, Roskilde

FORMÅL – DET FAGLIGE UDVALG

Det Faglige Udvalg har til formål at styrke og udvikle den faglige / binderimæssige del af Floristen Danmark i samarbejde med branchens øvrige organisationer, herunder:

1. at udbyde kurser med fagligt kvalificerede instruktører på salgs- og konkurrenceniveau med et højt innovativt indhold.

2. at stå for uddannelse og videreuddannelse af danske dommere på internationalt niveau.

3. at fungere som øverste ansvarlig for afvikling af konkurrencer i samarbejde med lokalafdelingerne under Floristen Danmark både nationalt og internationalt.

4. at fungere som øverste ansvarlig for udvælgelse af deltagerne til internationale konkurrencer.

5. at repræsentere den faglige del af Floristen Danmark nationalt og internationalt, hvor det skønnes formålstjenligt.

6. at fungere som forbindelsesled mellem foreningen Floristen Danmark og grunduddannelsesstederne på fagskolerne i Skåde og Roskilde Tekniske Skole – Vilvorde.

7. at arbejde med udveksling af elever/blomsterdekoratører mellem landsdelene og/eller udlandet.